Při nákupu nad 500 Kč 🎁 dárek za 1 Kč, nad 700 Kč je doprava zdarma.
Co je to sebeláska a jak nám v jejím naplňování může pomoci vedení deníku nebo pořizování jednoduchých poznámek?

Co je to sebeláska a jak nám v jejím naplňování může pomoci vedení deníku nebo pořizování jednoduchých poznámek?

Termín sebeláska jste již určitě zaslechli. Jedná se o stále frekventovanější slovo. Jeho skutečný význam a naplnění ale zatím mnohým uniká. Pojďme si tedy společně vysvětlit, co si pod pojmem sebeláska představit, proč je důležitá, a jak nám v jejím naplňování může pomoci například psaní deníku.
Jedním z příkladů, jehož prostřednictvím je sebeláska často vysvětlována, je nouzová situace na palubě letadla. „Nejdříve nasaďte kyslíkovou masku sobě, abyste mohli pomoci lidem kolem vás.“ A podobné je to i v životě. Zjednodušeně řečeno, abychom mohli být ve zdravém vztahu k ostatním, musíme mít nejdříve zdravý vztah sami k sobě, a to na různých rovinách existence, od těch úplně základních potřeb, po naplňování hlubších tužeb a přání…

Pokud jsme altruističtí a překypujeme empatií, je pravděpodobné, že k upozadění vlastních potřeb ve prospěch druhých, budeme mít větší tendence. Co může být důsledkem a jaká hrozí rizika? Zdroje naší energie se mohou snadno vyčerpat, v horším případě dojde k úplné ztrátě kontaktu se sebou samým i s tím, co chceme. Trvá-li tento stav delší dobu, může docházet k frustraci, depresím i zhoršení vztahů nebo zdraví.

Důvodů, proč nedokážeme mít kladný vztah k sobě samému, je ovšem široká škála. Mohou pramenit z dětství, z nedostatku přijetí rodičů, traumatického zážitku v dospívání, toxického vztahu, neúspěchu či nespokojenosti. Na sebelásku ale naštěstí není nikdy pozdě! Jak začít? Způsobů je nepřeberné množství a odvíjí se od dané osobnosti. Pár užitečných rad vám rádi představíme.

ZAPIŠTE SI PRO SEBE
Základním klíčem k úspěchu je samotné uvědomění si svých pocitů a zodpovězení otázek vztahujících se k vaší osobě, tedy určité bilancování. Cítím se aktuálně dobře? Mám k sobě dobrý vztah? Starám se o sebe? Sportuji? Spím? Stravuji se zdravě? Mám nějaký čas jen pro sebe a aktivity, které mě baví? Jsem spokojen/a se svým vzhledem? Plním si svá přání? Stavění sebe až na druhé či třetí místo může být například problémem maminek, které na první místo často řadí primárně své děti. Stejně tak ale do tohoto módu můžeme sklouznout v jakékoliv jiné životní roli. Důležité je si však uvědomit, že smyslem sebelásky není zapomenout na ostatní, ale nezapomínat na sebe a své potřeby, protože jedině tak můžeme být šťastní my i naše okolí.

DENÍK JAKO ÚČINNÁ FORMA TERAPIE
Nemusíme se mít rádi z různých důvodů a určitě není od věci tento problém řešit v rámci terapie, která nám může pomoci rozklíčovat příčiny problému. Kromě odborné pomoci, se ale můžeme pokusit získat kladný vztah k sobě samému i svépomocí. Účinnou metodou je například převedení myšlenek a plánů na papír. Svěřit se deníku může být podobné jako se svěřit se terapeutovi. Momenty, kdy se posadíme nad stránku papíru, jsou jen naše. Jsou to chvíle, kdy můžeme na chvíli zpomalit, srovnat si myšlenky a nechat je plynout. Už jste to zkusili?

UMĚT SE POCHVÁLIT
Není-li vám blízká deníková metoda, sepište si do svého notesu zkrátka jen několik bodů ve vztahu k sobě, které byste si přáli a mohli změnit. Ideální je nechtít vše změnit hned, ale začít postupně. I cesta může být cíl. Naplánujte si ji, nespěchejte a jděte krok po krůčku. V momentu, kdy se vám něco podaří, zaznamenejte si to. Užitečné je rovněž umět sám sebe pochválit a svůj úspěch si uvědomit, ať už se jedná a o dodržení pravidelných snídaní, fyzickou aktivitu nebo absolvování zkoušek v autoškole. Zapisování přání a osobních cílů přináší i další výhody. S jejich odškrtáváním se totiž pojí pocit zadostiučinění z dobře odvedené práce, a tedy i motivace na sobě dál pracovat. S notesy Notique to půjde snadno!


Zapište si pro sebe.

Co hledáte?

Košík